Dialogspil

Det er takket være et opmærksomt personale og gode førstehjælpskompetencer, at de færreste uheld i dagtilbud udvikler sig til en tragedie. Dette dialogspil er en del af Styrelsen for Undervisning og Kvalitets kampagne ’Hvis uheldet er ude…’, der skal medvirke til at skabe et fornyet fokus på førstehjælpskompetencer i de danske dagtilbud. Spillet henvender sig til personale i dagtilbud, og består af 13 kort med forskellige udsagn, spillets deltagere skal forholde sig til. Nogle af udsagnene handler om egne førstehjælpskompetencer, mens andre handler om de fælles førstehjælpskompetencer i jeres dagtilbud.

Formål med spillet

  • at skabe ramme for dialog om de aktuelle førstehjælpskompetencer, der er til
    stede i dagtilbuddet
  • at få sat ord på de udfordringer, der kan knytte sig til førstehjælp i dagtilbud
  • at reflektere over, hvordan I sammen og hver især kan bidrage til en
    opkvalificering af førstehjælpskompetencerne i jeres dagtilbud
  • at tilvejebringe en oversigt over de aktuelle førstehjælpskompetencer i jeres dagtilbud

Idéen med dialogspillet er, at alle deltagere får mulighed for at komme til orde. Samtidig tilbyder dialogspillet en form, der er konstruktiv, positiv og engagerende. Udsagnene på spillekortene er udformet, så de kommer omkring de forskellige overordnede aspekter af førstehjælp i dagtilbud. Dialogspillet er velegnet, når alle medarbejdere skal være med til at skabe et fornyet fokus på førstehjælpskompetencerne i dagtilbud.

Spilleregler

Dialogspillet om førstehjælp i dagtilbud spilles i grupper á maks. 5 personer i 30-45 minutter. Deltageren trækker et kort, læser det højt og uddyber for gruppen, hvordan den pågældende deltager forholder sig til udsagnet på kortet. Det er vigtigt, at man herefter forsøger at begrunde sin holdning. Turen går videre til næste deltager, der beskriver sin holdning til udsagnet på kortet. Kortet sendes videre til næste deltager, indtil alle har bidraget. Det er meningen, at alle uforstyrret får mulighed for at forholde sig til udsagnet, der står på kortet. Det er væsentligt, at man ikke kommenterer på hinandens holdninger i denne fase af spillet.

Herefter er der fælles drøftelse om udsagnet på kortet. Drøftelsen skal vægte refleksion og samtale, men ikke nødvendigvis enighed i gruppen. En ny person trækker et nyt kort, og spillet fortsætter efter samme model.

Afslutning på spillet

Grupperne opfordres til at samle op på deres dialog ved at udarbejde en liste med gode råd og refleksioner samt en oversigt over personalets førstehjælpskompetencer.

Download vendespillet

PDF: 27sider inkl. introduktion. 2,5 MB