Forgiftning

Ved du hvad du skal gøre, hvis et barn er blevet forgiftet?

​Se ikke tiden an, hvis du tror, at et barn er blevet forgiftet. Det kan vare flere timer, inden barnet viser tegn på forgiftning. Medbring altid produktet, medicinglasset, emballagen, plantedele eller lignende, hvis du tager til lægen eller på skadestuen med barnet. Har et barn åndedrætsbesvær,​ indtaget et ætsende stoffer eller viser tegn på sløvhed, bevidstløshed, kramper i forbindelse med forgiftning: Ring 112
og giv førstehjælp.

Hvis barnet har spist eller drukket noget giftigt

 • Fjern eventuelle rester fra munden med en finger, og skyl munden med vand.
 • Giv barnet et glas vand.
 • Hvis det er et ætsende eller irriterende stof, er det specielt vigtigt straks at give væske for at fortynde og skylle. Giv dog ikke mere end 1 dl.
 • Undlad at give væske til et barn, som er sløvt,
  eller som ikke vil drikke.
 • Undgå generelt at fremkalde opkastning.

Hvis barnet har fået gift på huden

 • Skyl straks med rigeligt og helst rindende vand.
 • Vask med sæbe og skyl grundigt efter.
 • Undlad dog sæbe ved ætsende stoffer, hvor du ofte skal skylle i lang tid.

Hvis barnet har fået stænk i øjet

 • Skyl straks med en blød lunken vandstråle fra et rent drikkeglas eller lignende i minimum 10-15 min
 • Hold øjnene åbne med et par fingre, så skylningen bliver effektiv.
 • Ved stænk i øjet af ætsende stoffer skal øjet skylles indtil barnet tilses på skadestue.

Hvis barnet har indåndet noget giftigt

 • Barnet skal have frisk luft og forholde sig i ro. Barnet skal undgå krævende fysisk aktivitet.

Hvis barnet har mistet bevidstheden

 • Hvis et forgiftet barn er blevet sløvt, eller bliver bevidstløst, ring 112.
 • Læg barnet i stabilt sideleje for at undgå, at tungen lukker svælget til og forårsager kvælning. Hvis vejrtrækningen er dårlig, kan det blive nødvendigt at give kunstigt åndedræt, mund til mund eller mund til næse. Den forgiftede må i så fald lægges om på ryggen. Mund til mund frarådes, hvis stoffet er meget giftigt. Der kan være risiko for at den person, som giver førstehjælp også bliver forgiftet.
 • Medicinsk kul vil ofte være den bedste metode til at hindre optagelse af en gift. Kullet binder en række giftstoffer i maven og er effektivt ved de fleste forgiftninger. Medicinsk kul gives i Danmark på hospitalet.

 

Da tiden har stor betydning, når
optagelse af en gift skal forhindres,
er det vigtigt, at du kontakter
Giftlinjen 82 12 12 12 så hurtigt som muligt.

Bliv klogere på, hvad du skal gøre, hvis et barn har indtaget noget giftigt. Se filmen.