Håndbog

Det er takket være et opmærksomt personale og gode førstehjælpskompetencer, at de færreste uheld i dagtilbud udvikler sig til en tragedie. Denne håndbog er en del af Styrelsen for Undervisning og Kvalitets kampagne ’Hvis uheldet er ude…’, der skal medvirke til at skabe fokus på vigtigheden af førstehjælpskompetencer i de danske dagtilbud.
Formålet med håndbogen er at præsentere grundprincipperne i førstehjælp til dagtilbud. Håndbogen henvender sig til personale i dagtilbud, både dem der er uddannet i førstehjælp — og dem der ikke er. Har du inden for de seneste 24 måneder gennemført et førstehjælpskursus, kan du bruge håndbogen til at genopfriske principperne for førstehjælp til børn.* Har du aldrig gennemført et kursus eller trænger du til at få dine kompetencer fornyet, kan du bruge håndbogen til at orientere dig om de nyeste principper for førstehjælp til børn. Håndbogen kan ikke erstatte et førstehjælpskursus.

Formål med håndbogen

Formålet med håndbogen er at præsentere grundprincipperne i førstehjælp til dagtilbud. Håndbogen henvender sig til personale i dagtilbud, både dem der er uddannet i førstehjælp — og dem der ikke er. Har du inden for de seneste 24 måneder gennemført et førstehjælpskursus, kan du bruge håndbogen til at genopfriske principperne for førstehjælp til børn. Har du aldrig gennemført et kursus eller trænger du til at få dine kompetencer fornyet, kan du bruge håndbogen til at orientere dig om de nyeste principper for førstehjælp til børn. Håndbogen kan ikke erstatte et førstehjælpskursus.

Førstehjælpens tre hovedpunkter

Førstehjælpens tre hovedpunkter er afgørende i forbindelse med enhver form for ulykke eller uheld. Hovedpunkterne er tommelfingerregler, der gælder, uanset om der er tale om et bistik, næseblod eller et hjertestop. Alle situationer afhjælpes optimalt, hvis man følger de tre hovedpunkter. Generelt ved al førstehjælp er det vigtigt, at du forsøger at bevare roen. At optræde roligt er ikke mindst vigtigt, når børn er indblandet. Når du er rolig, er de rolige — er du urolig, så bliver de også urolige. Hovedpunkterne kan hjælpe dig med at bevare ro og overblik i en nødsituation.

Genopfrisk dine førstehjælpskompetencer

Selvom du tidligere har lært førstehjælp, kan vigtig viden være gået tabt. Det er derfor en god idé, at du genopfrisker dit førstehjælpskursus hvert andet år. Tag en snak med din leder, hvis det er på tide, at du får genopfrisket dine førstehjælpskompetencer.

Download håndbog

PDF: 40 sider. 3,3 MB