Inspirationsfilm 1/3

Førstehjælpens hovedpunkter

I denne film fortæller læge og ekspert i førstehjælp Claus Lefort Sønderskov fra redmitbarn.dk om førstehjælpens tre hovedpunkter. De er afgørende i forbindelse med enhver form for ulykke eller uheld. Hovedpunkterne er tommelfingerregler, der gælder uanset om der er tale om et bistik, næseblod eller et hjertestop. Alle situationer afhjælpes optimalt, hvis man husker at følge de tre hovedpunkter. Derudover kan du i denne film finde svar på, hvad du skal gøre, hvis et barn får noget galt i halsen.

Formålet med inspirationsfilmene er at præsentere grundprincipperne i førstehjælp til børn. Filmene hen­vender sig både til personale i dagtilbud, der har førstehjælpskompetence og dem uden. Medarbejdere der har taget et kursus kan bruge filmene til at opfriske principperne, der knytter sig til førstehjælp. Samtidig er det filmenes formål at inspirere personale i dagtilbud, der ikke har taget et kursus, eller trænger til at få dem opfrisket, til at gennemføre et første­hjælpskursus. Filmene kan ikke erstatte et kursus. 

Noter

Hjertelungeredning (01:30): Ifølge ERC’s guidelines 2015, er det kun, hvis man har besvær med at foretage en effektiv indblæsning, at man skal kontrollere om der er fremmedlegemer i luftvejen. Men på en legeplads med frugttræer er det en god idé at undersøge luftvejene. Bemærk at ERC’s guidelines understreger, at når man kontrollerer for vejrtrækning, er det normal vejrtrækning, man skal undersøge for.

Stabilt sideleje og forgiftning (00:44): Hvis et barn er bevidstløst og har skade på nakke/ryg, kan det være svært at afgøre om barnet skal lægges i stabilt sideleje. Dansk praksis er, at alle bevidstløse med normal vejrtrækning skal i stabilt sideleje, men ERC’s guidelines anerkender, at ved traumer kan der opstå tilfælde, hvor placering af barnet i stabilt sideleje ikke er en god løsning. Det understreges dog, at for en bevidstløs person med normal vejrtrækning, er det en prioritet at sikre frie luftveje.

 

Credits

Vært: Morten Schaffalitzky
Ekspert i førstehjælp: Claus Lefort Sønderskov
Pædagoger: Line Johanne Dinsen, Rikke Jakobsen,
Dagplejer: June Andreasen
Pædagogisk leder: Maud Sveidahl Nielsen

Stort tak til:
Personale og børn i Kernehuset på Nørrebro
Thomas Egesborg Pedersen, Dansk Førstehjælpsråd
Claus Lefort Sønderskov & Peter Rysgaard, RedMitBarn

Produceret af Move Copenhagen for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Kilder

Al indhold vedr. førstehjælp på hvisuheldeterude.dk — herunder filmmateriale — er kvalitetssikret af Dansk Førstehjælpsråd, der følger The European Resuscitation Council’s retningslinjer for genoplivning og anvisninger fra Giftlinjen vedrørende forgiftning.

The European Resuscitation Council: www.cprguidelines.eu
Dansk Førstehjælpsråd: www.førstehjælpsråd.dk
Giftlinjen: www.bispebjerghospital.dk/giftlinien

Se inspirationsfilm nr. 2

I inspirationsfilm nr. 2 viser læge og ekspert i førstehjælp Claus Lefort Sønderskov, hvad du skal gøre, hvis et barn mister bevidstheden. 

Se inspirationsfilm nr. 3

I inspirationsfilm nr. 3 viser læge og ekspert i førstehjælp Claus Lefort Sønderskov, hvad du skal gøre, hvis et barn indtager noget, der er giftigt.