Vendespil

Det er takket være et opmærksomt personale og gode førstehjælpskompetencer, at de færreste uheld i dagtilbud udvikler sig til en tragedie. Dette vendespil er en del af Styrelsen for Undervisning og Kvalitets kampagne ’Hvis uheldet er ude…’, der skal medvirke til at skabe et fornyet fokus på førstehjælpskompetencer i de danske dagtilbud.

Formål med spillet

  • at træne børns hukommelse og opmærksomhed.
  • at understøtte børn mellem 3 og 6 år i, hvordan de kan deltage i situationer, hvor der er brug for hjælp.
  • at skabe en tryg og positiv ramme, hvor børnene kan introduceres for begreber forbundet med førstehjælp.

Spilleregler

Spillet består af to dele: Et klassisk vendespil og ramme for samtale med afsæt i illustrationerne. Spillet egner sig bedst til at blive spillet af én voksen og 2-4 børn ad gangen. Kortene blandes og fordeles på bordet med bagsiden opad. Den første deltager vender to kort. Hvis disse to kort er forskellige, vendes kortene atter om, og turen går videre til den næste deltager. Hvis kortene er ens, er det et stik. Deltageren må nu prøve igen. Turen går videre, hvis deltageren vender to kort, der ikke er ens. Når alle stik er taget, tælles deltagernes stik. Deltageren med flest stik har vundet.

Samtale efter spillet

Det klassiske vendespil kan tilføjes en ekstra dimension ved at invitere børnene ind i en dialog om historierne på kortene. Det ene sæt spillekort tages ud. Kortene lægges nu med illustrationerne opad i tre grupper sorteret efter baggrundsfarve som vist nedenfor.

Hver gruppe består af fire kort, der tilsammen fortæller hver deres historie. Disse simple fortællinger kan anvendes som afsæt for en snak med børnene om, hvad de kan gøre, hvis uheldet er ude. Formålet med denne samtale er at understøtte og udvide barnets erfaringsverden, så barnet kan og tør bidrage i situationer, hvor der er brug for hjælp. På den måde bliver barnet inddraget i fællesskabet som en aktiv og værdifuld deltager og barnet vil blive opmærksom på hvilken betydningsfuld rolle, det kan spille for sine kammerater. Spillet bidrager således til, at børn får handlemuligheder, og oplevelsen af at kunne bidrage positivt i en situation, hvor der er brug for hjælp. Et barn kan eksempelvis både tilkalde hjælp, trøste og berolige en ven, der er kommet til skade.

Download vendespillet

PDF: 49 sider inkl. introduktion. 4,5 MB